Bilimsel Program • » 29 Mart 2018 Perşembe

  13:30 - 14:30 Açılış Konuşmaları
    Açılış Konferansı
    Müzik ve dermatoloji Recep DURSUN
  14:30 - 15:45 PANEL 1: İmmünogenetik pencereden psoriasis
    Oturum Başkanları: Yalçın TÜZÜN, Cengizhan ERDEM
    Psoriasis genetik ve epigenetiğine güncel bakış Esra ADIŞEN
    Psoriasis sitokin ağı: Ne zaman, nasıl? Nilgün ŞENTÜRK
    Adipoz doku ve inflamasyon Demet KARTAL
    Psoriasis ve mikrobiyom ilişkisi Burhan ENGİN
  15:45 - 16:15 Kahve Arası
  16:15 - 17:30 PANEL 2: Psoriasis ve ilişkili durumlar
    Oturum Başkanları: Şükran TUNALI, Akın AKTAŞ
    Psoriasis tetikleyicileri Müzeyyen GÖNÜL
    Psoriasis ve kanser ilişkisi: Tedavi ile ne kadar ilişkili? Melih AKYOL
    Psoriasis ve komorbiditeler: Ne kadar önemli? Savaş YAYLI
   

  Psoriasis ve otoinflamatuvar hastalıklar: Yeni bir ortaklık mı?

  Müge Güler ÖZDEN
 • » 30 Mart 2018 Cuma

  08:30 - 09:30 Serbest Bildiriler
    Oturum Başkanları: Şevki ÖZDEMİR
  09:30 - 10:30 PANEL 3: Yaşam döngüsünde psoriasis
    Oturum Başkanları: Hamdi MEMİŞOĞLU, Günseli ÖZTÜRK
    Pediatrik psoriasise yaklaşım Serap UTAŞ
    Gebelik ve laktasyonda psoriasise yaklaşım Bengü GERÇEKER TÜRK
    Geriatrik psoriasise yaklaşım Nihal KUNDAKÇI
    Diğer özel durumlarda psoriasise yaklaşım (Fertilite, cerrahi, aşılama, viral enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar) Işıl İNANIR
  10:30 - 11:00 Kahve Arası
  11:00 - 12:00 Uydu Sempozyum - 1
  12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 14:30 Uydu Sempozyum - 2
  14:30 - 15:00 Kahve Arası
  15:00 - 16:00 Uydu Sempozyum - 3
  16:00 - 16:30 Kahve Arası
  16:30 - 17:30 PANEL 4: Psoriasisin değişik yüzleri
    Oturum Başkanları: Ertuğrul AYDEMİR, Sedat ÖZÇELİK
    Püstüler psoriasis ve tedavisi konusunda spekülasyonlar Perihan ÖZTÜRK
    Tırnak psoriasisi ve tedavisi konusunda spekülasyonlar Arzu ATASEVEN
    Saçlı deri psoriasisi ve tedavisi konusunda spekülasyonlar Özlem DİCLE
    Eritrodermik psoriasis ve tedavisi konusunda spekülasyonlar Neslihan ŞENDUR
  17:30 - 18:00 Akılcı İlaç Oturumu
    Akılcı biyolojik kullanımı Cemal BİLAÇ
 • » 31 Mart 2018 Cumartesi

  08:30 - 09:40 Serbest Bildiriler
    Oturum Başkanları: Orhan ÖZGÖZTAŞI, Mukaddes KAVALA
  09:40 - 10:40 Uydu Sempozyum - 4
  10:40 - 11:10 Kahve Arası
  11:10 - 12:10 PANEL 5: Psoriasis tedavisinde güncel kavramlar
    Oturum Başkanları: Rıfkiye KÜÇÜKOĞLU, Tayyar CANTÜRK
    İmmünogenesite nedir? Tedavi seyrini etkiler mi? Rafet KOCA
    Paradoksal reaksiyon mekanizması ve yönetimi Emel ÖZTÜRK DURMAZ
    Biobenzerler: Ne kadar benzer? Arzu KILIÇ
    Biyolojik tedavide dönemeçler: Kombinasyon, rotasyon, switching Aslı HAPA
  12:10 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 14:30 Uydu Sempozyum - 5
  14:30 - 15:00 Kahve Arası
  15:00 - 16:00 PANEL 6: Tanı ve tedavide fiziksel modelitaler
    Oturum Başkanları: Serap ÖZTÜRKCAN, Server SERDAROĞLU
    Dermoskopi Ercan ARCA
    Ultrason Aslı KAPTANOĞLU
    Lazer Meltem ÖNDER
    Fototerapi Dilek SEÇKİN
  16:00 - 16:15 Kahve Arası
  16:15 - 17:30 Vaka Takdimi Oturumu
    Oturum Başkanları: Burhan AKSAKAL
    Vaka 1 Didem DİZMAN
    Vaka 2 Salih Levent ÇINAR
    Vaka 3 Zeynep TOPKARCI
    Vaka 4 Hilal KAYA ERDOĞAN
    Vaka 5 Sinan DOĞAN
 • » 1 Nisan 2018 Pazar

  08:30 - 09:30 PANEL 7: Psoriasis tedavisinde gelecek
    Oturum Başkanları: Emel FETİL, Ali Haydar PARLAK
    Yeni topikal tedaviler Emine ÇÖLGEÇEN
    Küçük moleküller Rebiay KIRAN
    Fosfodiesteraz İnhibitörleri Dilek BIYIK ÖZKAYA
    Yeni hedef sitokinler Didem Didar BALCI
  09:30 - 10:00 Kahve Arası
  10:00 - 11:30 Konvansiyonel Tedavi Atölyeleri
  Konvansiyonel tedavi atölyeleri 10 grup olarak planlanmıştır. Grup moderatörleri başkanlığında, konuşmacılar bir saatlik süre - içerisinde topikal ve klasik sistemik tedavi yöntemleri konusunda kısa, pratik bilgiler verecekler ve daha sonra tüm grupta genel tartışma ortamı yaratılarak bir sonuç bildirgesi hazırlanacaktır. Kalan yarım saatlik süre içerisinde ise grup sözcüleri sonuç bildirgelerini sunacaklar ve bu konularda tartışma açılarak bir anlamda “Beyin Fırtınası” yapılacaktır.
    Moderatörler: Konuşmacılar:
  Grup 1 Sevgi BAHADIR Bilal DOĞAN, Şebnem AKTAN
  Grup 2 Şebnem ÖZKAN Erkan ALPSOY, Dilek BAYRAMGÜRLER
  Grup 3 İdil ÜNAL Müge Güler ÖZDEN, Kıymet BAZ
  Grup 4 Güliz İKİZOĞLU Selda Pelin KARTAL, Kenan AYDOĞAN
  Grup 5 Nuran ALLI Meltem USLU, Ayşe AKMAN
  Grup 6 Sema AYTEKİN Ayça CORDAN YAZICI, Şeniz DUYGULU
  Grup 7 Emine DERVİŞ Algül POLAT, Filiz CANPOLAT
  Grup 8 Mehmet KARAKAŞ Asuman CÖMERT, Gamze ERFAN
  Grup 9 Hayriye SARICAOĞLU Aylin TÜREL ERMERTCAN, Zerrin ÖĞRETMEN
  Grup 10 Erol KOÇ Güneş GÜR, İlknur KIVANÇ ALTINAY
  11:30 - 12:00 Kapanış ve Ödül Töreni